Poprawny adres email. Na ten adres będą wysyłane wszystkie emaile z systemu. Adres nie będzie publiczny i zostanie użyty wyłącznie do dostarczenia nowego hasła lub zamówionych wiadomości.
Szereg znaków specjalnych w tym spacja, kropka (.), dywiz (-), apostrof ('), podkreślenie (_), oraz znak @.
Kliknij link, aby przeczytać (tekst otwiera się w nowym oknie)
Administratorem danych osobowych jest FUNDACJA BIURO KULTURY, z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ulicy Ducha Świętego 2a/2, KRS 0000256070, NIP 9562172917, REGON 340168325. Podanie danych jest dobrowolne, a osobie podającej dane przysługuje prawo do dostępu do tych danych i żądania ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia. Podstawą przetwarzania danych jest wyrażona zgoda. Osoba podająca dane uprawniona jest również do wyrażenia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również do żądania przeniesienia danych oraz złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane przechowywane będą przez okres korzystania przez użytkownika z usług serwisu (okres posiadania konta).