Szczęściara

Uwaga: film będzie dostępny online w sobotę, 24 października, w godzinach od 12.00 do 16.00.
Attention: the film will be available online on Saturday, 24 October, between 12:00 and 16:00.

Słynny najazd niedźwiedzi na Sycylię

Uwaga: film będzie dostępny online w sobotę, 24 października, w godzinach od 12.00 do 16.00.
Attention: the film will be available online on Saturday, 24 October, between 12:00 and 16:00.

Magiczny dywan

animacja / animation
Film przeznaczony dla dzieci w wieku od 4 lat

Madison

Pokaz przedpremierowy / pre-realise screening
Film przeznaczony dla dzieci w wieku od 8 lat