Przypadek

Witek Długosz jest studentem medycyny. Poznajemy go w momencie śmierci ojca. Ostatnie słowa, które od niego słyszy, to krótka porada życiowa przekazana telefonicznie: „— Nic nie musisz, synu. — Czego nie muszę, tato? — Niczego”. Witek pragnie wyjechać do Warszawy. Fabuła przedstawia trzy wersje życiorysu bohatera, które zależą od tytułowego przypadku — od tego, czy Witkowi uda się wsiąść do pociągu…